All posts in Uncategorized

Dispozitia 1-2018

Dispozitia 2-2018

Dispozitia 3-2018

Dispozitia 4-2018

Dispozitia 5-2018

Dispozitia 6-2018

Dispozitia 7-2018

Dispozitia 8-2018

Dispozitia 9-2018

Dispozitia 10-2018

Dispozitia 11-2018

Dispozitia 12-2018

Dispozitia 13-2018

Dispozitia 14-2018

Dispozitia 15-2018

Dispozitia 16-2018

Dispozitia 17-2018

Dispozitia 18-2018

Dispozitia 19-2018

Dispozitia 20-2018

Dispozitia 21-2018

Dispozitia 22-2018

Dispozitia 23-2018

Dispozitia 24-2018

Dispozitia 25-2018

Dispozitia 26-2018

Dispozitia 27-2018

Dispozitia 28-2018

Dispozitia 29-2018

Dispozitia 30-2018

Dispozitia 31-2018 

Dispozitia 32-2018

Dispozitia 33-2018

Dispozitia 34-2018

Dispozitia 35-2018

Dispozitia 36-2018

Dispozitia 37-2018

Dispozitia 38-2018

Dispozitia 39-2018

Dispozitia 40-2018

Dispozitia 41-2018

Dispozitia 42-2018

Dispozitia 43-2018

Dispozitia 44-2018

Dispozitia 45-2018

Dispozitia 46-2018

Dispozitia 47-2018

Dispozitia 48-2018

Dispozitia 50-2018

Dispozitia 52-2018

Dispozitia 54-2018

Dispozitia 57 -2018

Dispozitia 58- 2018

Dispozitia 59-2018

Dispozitia 68-2018

Dispozitia 70-2018

Dispozitia 72-2018

Dispozitia 73-2018

Dispozitia 78-2018

Dispozitia 93-2018

IANUARIE 2018

Proces verbal incheiere sedinta    (9 ian 2018)

Proces verbal incheiere sedinta – 15 ian 2018

 

FEBRUARIE 2018

Proiect de hotărâre  – gospodărire 2018

PROGRAM de gospodarire si infrumusetare 2018

Proiect de hotărâre – închiriere  spatii

Proiect de hotărâre – normativ cheltuieli auto

Proiect-de-hotărâre-buget-2018_

Proiect-de-hotărâre-executie-2017

Proces verbal -Incheiere sedinta CL-din 16 februarie 2018

 

MARTIE 2018

Proiect de hotărâre transformare post

Proiect de HCL electrica

Proiect de HCL excedent

Proces-verbal Şedinţă CL din 23 martie 2018

 

APRILIE 2018

Proces verbal – Şedinta CL din 27 aprilie 2018

 

MAI  2018

07.05.2018 – Consiliul Local-Şedinţă de îndată

31.05.2018 – Proiect de HCL -excedent

31.05.2018 – Proiect de HCL -încetare bibliotecar

 

HCL 1-2018

HCL 2-2018

HCL 3-2018

HCL 4-2018

HCL 5-2018

HCL 6-2018

HCL 7-2018

HCL 8-2018

HCL 9-2018

HCL 10-2018

HCL 11-2018

HCL 12-2018

HCL 13-2018

HCL 14-2018

HCL 15-2018

HCL 16-2018

HCL 17-2018

HCL 18-2018

HCL 19-2018

HCL 20-2018

HCL 21-2018

HCL 22-2018

HCL 23-2018

HCL 24-2018

HCL 25-2018

IUNIE  2018

Proiect HCL-Modernizarea Căminului Cultural Rus

Proiect HCL-modificarea inventarului domeniului public al comunei Rus

HCL 26-2018

HCL 27-2018

Proces verbal încheiere de şedinţă extraordinară -IUNIE-2018

 

IULIE  2018

Proiect HCL -inventar

Proiect HCL – finanțare  nerambursabilă  sport

PROIECT HCL – ALEGERE  PREȘEDINTE

Proiect de HCL –  excedent

Proiect de HCL –  RETRAGERE

Proiect de HCL – Virare

HCL 28- 2018

Anexă la HCL 28- Programul anual de finantare nerambursabila

HCL 29- 2018

HCL 30- 2018

HCL 31- 2018

HCL 32- 2018

HCL 33- 2018

PV incheiere sedinta CL- 25 iulie 2018

SEPTEMBRIE  2018

HCL 34 -2018

HCL 35 -2018

Proces verbal încheiere şedinţă CL-03.09. 2018

Proiect de HCL semnalizare rutieră

Anexa HCL semnalizare

PROIECT ALEGERE PREȘEDINTE

PROIECT RECTIFICARE

PROIECT VIRARE

OCTOMBRIE  2018

HCL 36-2018

HCL 37-2018

HCL 38-2018

Proces verbal încheiere şedinţă CL – OCTOMBRIE 2018

Proiect de HCL privind mandatarea unei persoane pentru intocmirea amenajamentului pastoral

Proiect de HCL privind utilizarea sumei de 105 mii lei din excedentul anului 2017

Proiect de HCL privind virare de credite de la un capitol la altul in suma de 101,60 mii lei

 

NOIEMBRIE  2018

HCL 39-2018

HCL 40-2018

HCL 41-2018

HCL 42-2018

HCL 43-2018

Preces verbal incheiere sedinta – NOIEMBRIE 2018

Proiect HCL- excedent

PROIECT HCL – RECTIFICARE a bugetului local

PROIECT HCL – Stabilirea impozitelor si taxelor pt anul 2019

PROIECT HCL – Virare de credite

PROIECT HCL- Organizarea retelei scolare

DECEMBRIE  2018

Proces verbal – Incheiere de sedinta-DECEMBRIE 2018

 

 

 

Cons local Hotarari 2017

 

IANUARIE  2017

HCL 1 – 2017 Rețea școlară

HCL 2 Administrator public -a

HCL 2 Administrator public -b

HCL 3 – 2017 Plan actiuni L416

HCL 4 – 2017 Nr asistenti personali

HCL 5 – 2017 Plan ocupare functii publice

 

FEBRUARIE  2017

HCL 6 – 2017 Achizitii publice

HCL 7- 2017 Deviz modernizare strazi

HCL 8- 2017 Deviz revizuit apa si canal

HCL 9- 2017 Deviz apa Buzas

HCL 10- 2017 Majorare salariu bibliotecar

HCL 11- 2017 Plan paza

HCL 12- 2017 Presedinte de sedinta

 

 

MARTIE  2017

HCL 13- 2017 Modificarea Programului de achizitii publice

HCL 14- 2017 Executia bugetara pe 2016

HCL 15- 2017 Buget local 2017

HCL 16- 2017 Deviz Capela

HCL 17- 2017 Program gospodarire si infrumusetare 2017

HCL 18- 2017 Stabilire nivel maxim salariu bibliotecar

 

APRILIE  2017

HCL 19-2017 Revocare administrator public

HCL 20-2017 Organizarea pășunatului

HCL 21-2017 Modificare Program achiziții

 

MAI  2017

HCL 22-2017 Revocare partiala HCL 20

HCL 23-2017 Stabilire varianta stema

HCL 24-2017 Asociere intretinere DJ 109E

HCL 25-2017 Modificare HCL 42-2016

HCL 26-2017 Alegere presedinte de sedinta

 

IUNIE  2017

HCL 27-2017 Rectificare buget cu 86 mii lei

HCL 28-2017 Asistenta juridica

HCL 29-2017 Modificare program achizitii

 

IULIE  2017

 HCL 30-2017 Rectificare trim III 2017 -28 mii lei

HCL 31-2017 Stabilire grile de salarizare

HCL 32-2017 Regulament de org si funct CL

 

AUGUST  2017

HCL 33-2017 –  Modificarea  HCL 25-2017 – fără anexe

HCL 34-2017 Reincadrare bibliotecar

HCL 35-2017 Modificare nr. posturi , Organigramă, Stat de funcții și Programul anual de ocupare a funcțiilor publice pe 2017

 HCL 36-2017 Alegere presedinte de sedinta

 

OCTOMBRIE  2017

HCL 37 -2017 Rectificare

HCL 38 -2017 Retragere sume

HCL 39 -2017 AGA Ecodes

HCL 40 -2017 Reprezentant CA Scoala

HCL 41 -2017 Modernizare strazi

HCL 42 -2017 Alimentare cu apa Buzas

NOIEMBRIE  2017

HCL 43 -2017 Alegere presedinte de sedinta

HCL 44 -2017 încetare mandat consilier local Grad Florin-Ioan

HCL 45 -2017 Validare mandat consilier local Muresan Marinel-Remus

HCL 46 -2017 Rectificare

HCL 47 -2017 Transformare post

 

DECEMBRIE  2017

HCL 48- 2017 Deviz Modernizare cămin cultural Rus

HCL 49- 2017 Rectificare buget 125 mii

HCL 50- 2017 Impozite si taxe 2018

HCL 51- 2017 Strategia de dezvoltare locala

HCL 52- 2017 Desemnare 2 consilieri in adunarea sateasca a satului Fintinele-Rus pt alegerea delegatului satesc

HCL 53- 2017 Actualizarea grilelor de salarizare