All posts in Uncategorized

Dispozitia 1-2018

Dispozitia 2-2018

Dispozitia 3-2018

Dispozitia 4-2018

Dispozitia 5-2018

Dispozitia 6-2018

Dispozitia 7-2018

Dispozitia 8-2018

Dispozitia 9-2018

Dispozitia 10-2018

Dispozitia 11-2018

Dispozitia 12-2018

Dispozitia 13-2018

Dispozitia 14-2018

Dispozitia 15-2018

Dispozitia 16-2018

Dispozitia 17-2018

Dispozitia 18-2018

Dispozitia 19-2018

Dispozitia 20-2018

Dispozitia 21-2018

Dispozitia 22-2018

Dispozitia 23-2018

Dispozitia 24-2018

Dispozitia 25-2018

Dispozitia 26-2018

Dispozitia 27-2018

Dispozitia 28-2018

Dispozitia 29-2018

Dispozitia 30-2018

Dispozitia 31-2018 

Dispozitia 32-2018

Dispozitia 33-2018

Dispozitia 34-2018

Dispozitia 35-2018

Dispozitia 36-2018

Dispozitia 37-2018

Dispozitia 38-2018

Dispozitia 39-2018

Dispozitia 40-2018

Dispozitia 41-2018

Dispozitia 42-2018

Dispozitia 43-2018

Dispozitia 44-2018

Dispozitia 45-2018

Dispozitia 46-2018

Dispozitia 47-2018

Dispozitia 48-2018

Dispozitia 57 -2018

Dispozitia 58- 2018

IANUARIE 2018

Proces verbal incheiere sedinta    (9 ian 2018)

Proces verbal incheiere sedinta – 15 ian 2018

 

FEBRUARIE 2018

Proiect de hotărâre  – gospodărire 2018

PROGRAM de gospodarire si infrumusetare 2018

Proiect de hotărâre – închiriere  spatii

Proiect de hotărâre – normativ cheltuieli auto

Proiect-de-hotărâre-buget-2018_

Proiect-de-hotărâre-executie-2017

Proces verbal -Incheiere sedinta CL-din 16 februarie 2018

 

MARTIE 2018

Proiect de hotărâre transformare post

Proiect de HCL electrica

Proiect de HCL excedent

Proces-verbal Şedinţă CL din 23 martie 2018

 

APRILIE 2018

Proces verbal – Şedinta CL din 27 aprilie 2018

 

MAI  2018

07.05.2018 – Consiliul Local-Şedinţă de îndată

31.05.2018 – Proiect de HCL -excedent

31.05.2018 – Proiect de HCL -încetare bibliotecar

 

HCL 1-2018

HCL 2-2018

HCL 3-2018

HCL 4-2018

HCL 5-2018

HCL 6-2018

HCL 7-2018

HCL 8-2018

HCL 9-2018

HCL 10-2018

HCL 11-2018

HCL 12-2018

HCL 13-2018

HCL 14-2018

HCL 15-2018

HCL 16-2018

HCL 17-2018

HCL 18-2018

HCL 19-2018

HCL 20-2018

HCL 21-2018

HCL 22-2018

HCL 23-2018

HCL 24-2018

HCL 25-2018

IUNIE  2018

Proiect HCL-Modernizarea Căminului Cultural Rus

Proiect HCL-modificarea inventarului domeniului public al comunei Rus

HCL 26-2018

HCL 27-2018

Proces verbal încheiere de şedinţă extraordinară -IUNIE-2018

 

IULIE  2018

Proiect HCL -inventar

Proiect HCL – finanțare  nerambursabilă  sport

PROIECT HCL – ALEGERE  PREȘEDINTE

Proiect de HCL –  excedent

Proiect de HCL –  RETRAGERE

Proiect de HCL – Virare

HCL 28- 2018

Anexă la HCL 28- Programul anual de finantare nerambursabila

HCL 29- 2018

HCL 30- 2018

HCL 31- 2018

HCL 32- 2018

HCL 33- 2018

PV incheiere sedinta CL- 25 iulie 2018

SEPTEMBRIE  2018

HCL 34 -2018

HCL 35 -2018

Proces verbal încheiere şedinţă CL-03.09. 2018

Proiect de HCL semnalizare rutieră

Anexa HCL semnalizare

PROIECT ALEGERE PREȘEDINTE

PROIECT RECTIFICARE

PROIECT VIRARE

OCTOMBRIE  2018

HCL 36-2018

HCL 37-2018

HCL 38-2018

Proces verbal încheiere şedinţă CL – OCTOMBRIE 2018

 

 

 

Cons local Hotarari 2017

 

IANUARIE  2017

HCL 1 – 2017 Rețea școlară

HCL 2 Administrator public -a

HCL 2 Administrator public -b

HCL 3 – 2017 Plan actiuni L416

HCL 4 – 2017 Nr asistenti personali

HCL 5 – 2017 Plan ocupare functii publice

 

FEBRUARIE  2017

HCL 6 – 2017 Achizitii publice

HCL 7- 2017 Deviz modernizare strazi

HCL 8- 2017 Deviz revizuit apa si canal

HCL 9- 2017 Deviz apa Buzas

HCL 10- 2017 Majorare salariu bibliotecar

HCL 11- 2017 Plan paza

HCL 12- 2017 Presedinte de sedinta

 

 

MARTIE  2017

HCL 13- 2017 Modificarea Programului de achizitii publice

HCL 14- 2017 Executia bugetara pe 2016

HCL 15- 2017 Buget local 2017

HCL 16- 2017 Deviz Capela

HCL 17- 2017 Program gospodarire si infrumusetare 2017

HCL 18- 2017 Stabilire nivel maxim salariu bibliotecar

 

APRILIE  2017

HCL 19-2017 Revocare administrator public

HCL 20-2017 Organizarea pășunatului

HCL 21-2017 Modificare Program achiziții

 

MAI  2017

HCL 22-2017 Revocare partiala HCL 20

HCL 23-2017 Stabilire varianta stema

HCL 24-2017 Asociere intretinere DJ 109E

HCL 25-2017 Modificare HCL 42-2016

HCL 26-2017 Alegere presedinte de sedinta

 

IUNIE  2017

HCL 27-2017 Rectificare buget cu 86 mii lei

HCL 28-2017 Asistenta juridica

HCL 29-2017 Modificare program achizitii

 

IULIE  2017

 HCL 30-2017 Rectificare trim III 2017 -28 mii lei

HCL 31-2017 Stabilire grile de salarizare

HCL 32-2017 Regulament de org si funct CL

 

AUGUST  2017

HCL 33-2017 –  Modificarea  HCL 25-2017 – fără anexe

HCL 34-2017 Reincadrare bibliotecar

HCL 35-2017 Modificare nr. posturi , Organigramă, Stat de funcții și Programul anual de ocupare a funcțiilor publice pe 2017

 HCL 36-2017 Alegere presedinte de sedinta

 

OCTOMBRIE  2017

HCL 37 -2017 Rectificare

HCL 38 -2017 Retragere sume

HCL 39 -2017 AGA Ecodes

HCL 40 -2017 Reprezentant CA Scoala

HCL 41 -2017 Modernizare strazi

HCL 42 -2017 Alimentare cu apa Buzas

NOIEMBRIE  2017

HCL 43 -2017 Alegere presedinte de sedinta

HCL 44 -2017 încetare mandat consilier local Grad Florin-Ioan

HCL 45 -2017 Validare mandat consilier local Muresan Marinel-Remus

HCL 46 -2017 Rectificare

HCL 47 -2017 Transformare post

 

DECEMBRIE  2017

HCL 48- 2017 Deviz Modernizare cămin cultural Rus

HCL 49- 2017 Rectificare buget 125 mii

HCL 50- 2017 Impozite si taxe 2018

HCL 51- 2017 Strategia de dezvoltare locala

HCL 52- 2017 Desemnare 2 consilieri in adunarea sateasca a satului Fintinele-Rus pt alegerea delegatului satesc

HCL 53- 2017 Actualizarea grilelor de salarizare