All posts in Biserici

Neexistând documente scrise, din informaţiile transmise din generaţie în generaţie, se presupune că prima biserică din satul Fântânele a fost la Hlube. Ulterior, odată cu extinderea satului, s-a construit o biserică pe Ştiubei. Despre aceasta, exista date din conscripţia de la 1733, care spun că era construită din lemn şi păstorită de preotul Lupu.

Din această biserică s-au păstrat până în zilele noastre cinci cărţi bisericeşti:…

Vezi mai mult…

Biserica ortodoxă din Buzaş poartă hramul ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena’’ din anul 2008 la dorinţa credincioşilor de a avea un hram de vară. Până atunci hramul era cel al ,,Sfinţilor Arhangheli’’.

A fost construită între anii 1936-1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei FRÂNCU, om cu multă carte şi foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Prima biserică era construită din lemn şi a foat amplasată pe Valea Fântânii, pe un platou deasupra satului aproape de lizieră. După venirea regimului comunist …

Vezi mai mult…

De-a lungul anilor, biserica din Rus a cunoscut mai multe transformări. A fost renovată între anii 1981-1989, zugrăveala exterioară fiind executată în terasit. În aceeaşi perioadă, a fost construit şi pridvorul de la intrarea în lăcaşul de cult, iar în fata pridvorului au fost ridicate două troiţe.

Citeşte mai departe…