All posts tagged biserica

HRISOV: ”Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu harul Sfântului Duh, Treimea cea de-o fiinţă şi nedespărţită, între anii 1891 şi 1924 a fost ridicată Sfânta Biseică cu hramul ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din parohia Rus, protopopiatul Jibou.

Din anul 2002 după venirea vrednicului părinte Alexandru Bande, ajutat îndeaproape de membrii consiliului şi comitetului parohial dar mai ales prin dăruirea şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2008-2013 au fost realizate…

Continuare…

Biserica ortodoxă din Buzaş poartă hramul ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena’’ din anul 2008 la dorinţa credincioşilor de a avea un hram de vară. Până atunci hramul era cel al ,,Sfinţilor Arhangheli’’.

A fost construită între anii 1936-1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei FRÂNCU, om cu multă carte şi foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Prima biserică era construită din lemn şi a foat amplasată pe Valea Fântânii, pe un platou deasupra satului aproape de lizieră. După venirea regimului comunist …

Vezi mai mult…