All posts tagged butas

Biserica ortodoxă din Buzaş poartă hramul ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena’’ din anul 2008 la dorinţa credincioşilor de a avea un hram de vară. Până atunci hramul era cel al ,,Sfinţilor Arhangheli’’.

A fost construită între anii 1936-1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei FRÂNCU, om cu multă carte şi foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Prima biserică era construită din lemn şi a foat amplasată pe Valea Fântânii, pe un platou deasupra satului aproape de lizieră. După venirea regimului comunist …

Vezi mai mult…