Hotărâri ale Consiliului Local Rus – anul 2017

Cons local Hotarari 2017

 

IANUARIE  2017

HCL 1 – 2017 Rețea școlară

HCL 2 Administrator public -a

HCL 2 Administrator public -b

HCL 3 – 2017 Plan actiuni L416

HCL 4 – 2017 Nr asistenti personali

HCL 5 – 2017 Plan ocupare functii publice

 

FEBRUARIE  2017

HCL 6 – 2017 Achizitii publice

HCL 7- 2017 Deviz modernizare strazi

HCL 8- 2017 Deviz revizuit apa si canal

HCL 9- 2017 Deviz apa Buzas

HCL 10- 2017 Majorare salariu bibliotecar

HCL 11- 2017 Plan paza

HCL 12- 2017 Presedinte de sedinta

 

 

MARTIE  2017

HCL 13- 2017 Modificarea Programului de achizitii publice

HCL 14- 2017 Executia bugetara pe 2016

HCL 15- 2017 Buget local 2017

HCL 16- 2017 Deviz Capela

HCL 17- 2017 Program gospodarire si infrumusetare 2017

HCL 18- 2017 Stabilire nivel maxim salariu bibliotecar

 

APRILIE  2017

HCL 19-2017 Revocare administrator public

HCL 20-2017 Organizarea pășunatului

HCL 21-2017 Modificare Program achiziții

 

MAI  2017

HCL 22-2017 Revocare partiala HCL 20

HCL 23-2017 Stabilire varianta stema

HCL 24-2017 Asociere intretinere DJ 109E

HCL 25-2017 Modificare HCL 42-2016

HCL 26-2017 Alegere presedinte de sedinta

 

IUNIE  2017

HCL 27-2017 Rectificare buget cu 86 mii lei

HCL 28-2017 Asistenta juridica

HCL 29-2017 Modificare program achizitii

 

IULIE  2017

 HCL 30-2017 Rectificare trim III 2017 -28 mii lei

HCL 31-2017 Stabilire grile de salarizare

HCL 32-2017 Regulament de org si funct CL

 

AUGUST  2017

HCL 33-2017 –  Modificarea  HCL 25-2017 – fără anexe

HCL 34-2017 Reincadrare bibliotecar

HCL 35-2017 Modificare nr. posturi , Organigramă, Stat de funcții și Programul anual de ocupare a funcțiilor publice pe 2017

 HCL 36-2017 Alegere presedinte de sedinta

 

OCTOMBRIE  2017

HCL 37 -2017 Rectificare

HCL 38 -2017 Retragere sume

HCL 39 -2017 AGA Ecodes

HCL 40 -2017 Reprezentant CA Scoala

HCL 41 -2017 Modernizare strazi

HCL 42 -2017 Alimentare cu apa Buzas

NOIEMBRIE  2017

HCL 43 -2017 Alegere presedinte de sedinta

HCL 44 -2017 încetare mandat consilier local Grad Florin-Ioan

HCL 45 -2017 Validare mandat consilier local Muresan Marinel-Remus

HCL 46 -2017 Rectificare

HCL 47 -2017 Transformare post

 

DECEMBRIE  2017

HCL 48- 2017 Deviz Modernizare cămin cultural Rus

HCL 49- 2017 Rectificare buget 125 mii

HCL 50- 2017 Impozite si taxe 2018

HCL 51- 2017 Strategia de dezvoltare locala

HCL 52- 2017 Desemnare 2 consilieri in adunarea sateasca a satului Fintinele-Rus pt alegerea delegatului satesc

HCL 53- 2017 Actualizarea grilelor de salarizare

 

 

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu

Comentează