All posts in Uncategorized

IANUARIE

HCL 1- 2022

HCL 2- 2022

HCL 3- 2022

HCL 4- 2022

HCL 5- 2022

HCL 6- 2022

HCL 7- 2022

HCL 8- 2022

FEBRUARIE

HCL 9-2022

HCL 10-2022

HCL 11-2022

HCL 12-2022

MARTIE

HCL 13-2022

HCL 14-2022

HCL 15-2022

HCL 16-2022

HCL 17-2022

HCL 18-2022

HCL 19-2022

HCL 20-2022

HCL 21-2022

HCL 22-2022

APRILIE

HCL 23-2022

HCL 24-2022

HCL 25-2022

HCL 26-2022

HCL 27-2022

HCL 28-2022

HCL 29-2022

MAI

HCL 30- 2022

HCL 31- 2022

IUNIE

HCL 32- 2022

HCL 33- 2022

HCL 34- 2022

HCL 35- 2022

 

25.01.2022 – Anunț Legea 52 – Ianuarie 2022-Proiecte HCL care urmeaza a fi înaintate  pentru analiză și aprobare în ședință CL

04.03.2022 – RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI și LOCUINȚELOR – anul 2022

18.04.2022 – Anunț Legea 52- Aprilie 2022 – Proiecte HCL care urmeaza a fi dezbatute în ședința de consiliu din 28 aprilie 2022

 

18.04.2022 – Asociația GAL Valea Someșului – Calendar de depunere a proiectelor

17.05.2022 – ANUNȚ SOMAȚIE-Titluri executorii

27.05.2022 – Anunț Legea 53- Proiecte de hotarare elaborate, pentru analiza si dezbatere  in sedinta CL

IANUARIE 2022

Proiect HCL 152-2022 Program achiziții 2022

Proiect HCL 155-2022 Validare rectificare buget 2021

Proiect HCL 158-2022 Acoperire definitivă deficit 2021

Proiect HCL 161-2022 Nr asistenți personali 2022

Proiect HCL 164-2022 Plan acțiuni L 416- 2022

Proiect HCL 167-2022 Concesionare Cabinet medical med fam

Proiect HCL 216-2022 Redevență salubrizare 2021

FEBRUARIE 2022

Proiect HCL 417-2022- Execuție bugetară 2021

Proiect HCL 420-2022- Buget 2022

Proiect HCL 423-2022- modificare HCL 39-2021

Proiect HCL 426-2022- aderare ADI Țara Silvaniei

MARTIE 2022

Proiect de HCL nr 549-2022 – Burse școlare

Proiect de HCL nr 792-2022 – Rectificare

Proiect de HCL nr 794-2022 – Casare

Proiect de HCL nr 797-2022 – Dezmembrare

Proiect de HCL nr 800-2022 – Nomenclator stradal

Proiect de HCL nr 806-2022 – Organigramă și Stat de funcții

Proiect de HCL nr 809-2022 – Regulament cimitire

Anunț Legea 52-2003- Martie 2022

Proiect de HCL nr 812-2022 – Alegere președinte de ședință

Proiect de HCL nr 815-2022 – Acord de parteneriat

Proiect de HCL nr 820-2022 – Comisie evaluare secretar general

Raport asistenți personali – sem II – 2021

APRILIE 2022

Proiect HCL 1046-2022- Gaz

Proiect HCL 1054-2022- Domenii muncă în folosul comunității

Proiect HCL 1061-2022- Finanțare nerambursabilă

Proiect HCL 1082-2022- Consiliul Comunitar Consultativ

Proiect HCL 1156-2022 Indexare Impozite si taxe 2023

Proiect HCL 1159-2022 Strategia de Dezvoltare – Servicii Sociale

Proiect HCL 1162-2022- PAAR

MAI 2022

Proiect HCL 1415- 2022- Reabilitare Școală PNRR

Proiect HCL 1418- 2022- Virare credite

Proiect de HCL 1538- Deviz Cămin Fântânele

Proiect de HCL 1542- Devize Dispensar

Proiect de HCL 1545- Alegere președinte de ședință CL

Proiect de HCL 1548- Deviz Șopron utilaje