All posts in Uncategorized

Proces verbal – ședință ordinară CL- Martie 2022

Proces verbal – ședință extraordinară – 11 februarie 2022 -CL

Proces verbal – ședință ordinară CL- Martie 2022

Proces verbal sedință extraordinară CL – 5 Aprilie 2022

Proces verbal ședință ordinară CL- 28 Aprilie 2022

Proces verbal ședință extraordinară CL- 17 Mai 2022

Proces Verbal ședință ordinară CL Rus – iunie 20220001

P-V ședință ordinară CL Rus – Iulie 2022

Proces verbal- ședința ordinară a CL Rus din 26-09-2022

Proces Verbal ședință ordinară CL- 31 Octombrie 2022

IANUARIE

HCL 1- 2022

HCL 2- 2022

HCL 3- 2022

HCL 4- 2022

HCL 5- 2022

HCL 6- 2022

HCL 7- 2022

HCL 8- 2022

FEBRUARIE

HCL 9-2022

HCL 10-2022

HCL 11-2022

HCL 12-2022

MARTIE

HCL 13-2022

HCL 14-2022

HCL 15-2022

HCL 16-2022

HCL 17-2022

HCL 18-2022

HCL 19-2022

HCL 20-2022

HCL 21-2022

HCL 22-2022

APRILIE

HCL 23-2022

HCL 24-2022

HCL 25-2022

HCL 26-2022

HCL 27-2022

HCL 28-2022

HCL 29-2022

MAI

HCL 30- 2022

HCL 31- 2022

IUNIE

HCL 32- 2022

HCL 33- 2022

HCL 34- 2022

HCL 35- 2022

IULIE

HCL 36- 2022

HCL 37- 2022

HCL 38- 2022

HCL 39- 2022

HCL 40- 2022

HCL 41- 2022

SEPTEMBRIE

HCL 42 – 2022

HCL 43 – 2022

HCL 44 – 2022

HCL 45 – 2022

HCL 46 – 2022

HCL 47- 2022

HCL 48 – 2022

OCTOMBRIE

HCL 49- 2022

HCL 50 – 2022

NOIEMBRIE

HCL 51 – 2022

HCL 52 – 2022

HCL 53 – 2022

HCL 54 – 2022

 

 

25.01.2022 – Anunț Legea 52 – Ianuarie 2022-Proiecte HCL care urmeaza a fi înaintate  pentru analiză și aprobare în ședință CL

04.03.2022 – RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI și LOCUINȚELOR – anul 2022

18.04.2022 – Anunț Legea 52- Aprilie 2022 – Proiecte HCL care urmeaza a fi dezbatute în ședința de consiliu din 28 aprilie 2022

 

18.04.2022 – Asociația GAL Valea Someșului – Calendar de depunere a proiectelor

17.05.2022 – ANUNȚ SOMAȚIE-Titluri executorii

27.05.2022 – Anunț Legea 53- Proiecte de hotarare elaborate, pentru analiza si dezbatere  in sedinta CL

Anunț Legea 52-2003- Proiecte de hotarare elaborate, pentru analiza si dezbatere  in sedinta CL Iulie 2022

14.09.2022 – Proiecte HCL supuse aorobarii – Anunț Legea 52- Septembrie 2022

12.07.2022 – ANUNȚ – Cursuri de formare profesională pentru rromi

28.09.2022 – Anunț concesiune nr 2740- 2022

10.10.2022 – Prevenirea și stoparea Pestei Porcine (PPA)

20.10.2022 – Anunț Legea 52-2003 – Proiecte HCL care urmeaza a fi înaintate  pentru analiză și aprobare în ședință CL din 31 octombrie 2022

IMPORTANT! Fosele septice trebuie declarate la primărie în cel mai scurt timp. Amenzile sunt uriașe!

10.11.2022 – Somație de plată – Titlu executoriu

IANUARIE 2022

Proiect HCL 152-2022 Program achiziții 2022

Proiect HCL 155-2022 Validare rectificare buget 2021

Proiect HCL 158-2022 Acoperire definitivă deficit 2021

Proiect HCL 161-2022 Nr asistenți personali 2022

Proiect HCL 164-2022 Plan acțiuni L 416- 2022

Proiect HCL 167-2022 Concesionare Cabinet medical med fam

Proiect HCL 216-2022 Redevență salubrizare 2021

FEBRUARIE 2022

Proiect HCL 417-2022- Execuție bugetară 2021

Proiect HCL 420-2022- Buget 2022

Proiect HCL 423-2022- modificare HCL 39-2021

Proiect HCL 426-2022- aderare ADI Țara Silvaniei

MARTIE 2022

Proiect de HCL nr 549-2022 – Burse școlare

Proiect de HCL nr 792-2022 – Rectificare

Proiect de HCL nr 794-2022 – Casare

Proiect de HCL nr 797-2022 – Dezmembrare

Proiect de HCL nr 800-2022 – Nomenclator stradal

Proiect de HCL nr 806-2022 – Organigramă și Stat de funcții

Proiect de HCL nr 809-2022 – Regulament cimitire

Anunț Legea 52-2003- Martie 2022

Proiect de HCL nr 812-2022 – Alegere președinte de ședință

Proiect de HCL nr 815-2022 – Acord de parteneriat

Proiect de HCL nr 820-2022 – Comisie evaluare secretar general

Raport asistenți personali – sem II – 2021

APRILIE 2022

Proiect HCL 1046-2022- Gaz

Proiect HCL 1054-2022- Domenii muncă în folosul comunității

Proiect HCL 1061-2022- Finanțare nerambursabilă

Proiect HCL 1082-2022- Consiliul Comunitar Consultativ

Proiect HCL 1156-2022 Indexare Impozite si taxe 2023

Proiect HCL 1159-2022 Strategia de Dezvoltare – Servicii Sociale

Proiect HCL 1162-2022- PAAR

MAI 2022

Proiect HCL 1415- 2022- Reabilitare Școală PNRR

Proiect HCL 1418- 2022- Virare credite

Proiect de HCL 1538- Deviz Cămin Fântânele

Proiect de HCL 1542- Devize Dispensar

Proiect de HCL 1545- Alegere președinte de ședință CL

Proiect de HCL 1548- Deviz Șopron utilaje

IULIE 2022

Anunț Legea 52-2003-Proiecte de hotarare ce urmeaza dezbaterea si aprobarea-iulie 2022

Proiect HCL- 2067 Modificare Program achiziții 2022

Proiect HCL- 2070 Virare de credite

Proiect HCL- 2072 Rectificare buget

Proiect HCL- 2074 Deviz primărie

Proiect HCL- 2077 Deviz străzi

Proiect HCL- 2080 Exploatare lemn

SEPTEMBRIE 2022

Proiect HCL 2576- 2022 Statut

Proiect HCL 2579- 2022 Rectificare buget

Proiect HCL 2582- 2022 Dezmembrare

Proiect HCL 2585- 2022 Devize Amenajare centru civic

Proiect HCL 2588- 2022 Program de achiziții – modificare

Proiect HCL 2591- 2022 Concesiune

Proiect HCL 2594- 2022 Alegere președinte ședință

OCTOMBRIE 2022

Proiect de HCL 2958-2022 Rectificare

Proiect de HCL 2964-2022 Reprezentare CL în CA și Comisii Școală

21.01.2022 – Convocator CL – Ianuarie 2022

08,02,2022 – Convocator – ședință extraordinară – Februarie 2022

21.03.2022 – Convocator Martie 2022

01.04.2022 – Convocator Extraordinară – Aprilie 2022

18.04.2022 – Convocator – ordinară 28 Aprilie 2022

17.04.2022 – Convocator ședință extraordinară CL – 17 mai 2022

27.05.2022 – Convocator CL- ședința ordinară- iunie 2022

19.07.2022 – Convocator CL- Iulie 2022

14.09.2022 – Convocator ședință ordinară CL – Septembrie 2022

20.10.2022 – Convocator CL în ședință ordinară- Octombrie 2022

Dispoziția 5- 2022

Dispoziția 9- 2022

Dispoziția 17-2022

Dispoziția 21- 2022

Dispoziția 22- 2022

Dispoziția 23- 2022

Dispoziția 27- 2022

Dispoziția 28- 2022

Dispoziția 43- 2022

Dispoziția 45- 2022

Dispoziția 49- 2022

Dispoziția 53- 2022

Dispoziția 55- 2022- Convocare

Dispoziția 59- 2022

Dispoziția 61-2022

Dispoziția 62-2022

Dispoziția 64-2022

Dispoziția 67- 2022

Dispoziția 68- 2022

Dispoziția 70-2022 Convocare CL – Iulie 2022

Dispoziția 79 – 2022

Dispoziția 80- 2022 – Convocare – Septembrie

Dispoziția 82 – 2022

Dispoziția 83 – 2022

Dispoziția 90- 2022