All posts in Uncategorized

IANUARIE  2023

Proiect HCL 147-2023

Plan acțiuni L 416

Proiect HCL 150-2023 Nr posturi asistenți personali pe anul 2023

Proiect HCL 153-2023 Program achiziții publice 2023

Proiect HCL 156-2023 Acoperire deficit din excedent

Proiect HCL 159-2023 Burse școlare 2022- 2023

Proiect HCL 162-2023 Amenajament pastoral

Proiect HCL 198-2023 Execuție pe anul 2022

Proiect HCL 280-2023- Buget 2023

FEBRUARIE  2023

Proiect de HCL 584-2023 Modificare Org și Stat de funcții

Proiect de HCL 587-2023 PAAR

Proiect de HCL 590-2023 Comisia de evaluare secretar

Proiect de HCL 593-2023 Program finanțare nerambursabilă 2023

Proiect HCL 640-2023 Acord de parteneriat- Dotare Școală