All posts tagged COMUNA RUS

DI BODEA IOAN-AUGUSTIN AN

DI BORA ANA-MARIA AN

DI BORA IOAN-MARIAN AN

DI CHIOREAN OVIDIU-LIVIU AN

DI CHIRA VASILE-NICOLAE AN

DI COZMA ILEANA-SANDA AN

DI FEIDI VASILE AN

DI MACHEK IOAN AN

DI MICLE NICOLETA-VALENTINA AN

DI MINZAT LETITIA-ALINA AN

DI MURESAN MARINEL-REMUS AN

DI MURESAN SEPTIMIU AN

DI PATRASCA FLORIN-OLIMPIU AN

DI PINTEA ALEXANDRU AN

DI POP ADINEL-IOAN AN

DI POP ALEXANDRINA-ALINA AN

DI UNGUR IOSIF AN

DA BODEA IOAN-AUGUSTIN AN

DA BORA ANA-MARIA AN

DA BORA IOAN-MARIAN AN

DA CHIOREAN OVIDIU-LIVIU AN

DA CHIRA VASILE-NICOLAE AN

DA COZMA ILEANA-SANDA AN

DA FEIDI VASILE AN

DA MACHEK IOAN AN

DA MICLE NICOLETA-VALENTINA AN

DA MINZAT LETITIA-ALINA AN

DA MURESAN MARINEL-REMUS AN

DA MURESAN SEPTIMIU AN

DA PATRASCA FLORIN -OLIMPIU AN

DA PINTEA ALEXANDRU AN

DA POP ADINEL-IOAN AN

DA POP ALEXANDRINA-ALINA AN

DA UNGUR IOSIF AN

DA BODEA IOAN AUGUSTIN AN

DA BORA ANA MARIA AN

DA BORA IOAN MARIAN AN

DA CHIOREAN OVIDIU LIVIU AN

DA CHIRA VASILE NICOLAE AN

DA COZMA ILEANA SANDA AN

DA FEIDI VASILE AN

DA MACHEK IOAN AN

DA MICLE NICOLETA VALENTINA AN

DA MINZAT LETITIA ALINA AN

DA MURESAN MARINEL REMUS AN

DA MURESAN SEPTIMIU AN

DA PATRASCA FLORIN OLIMPIU AN

DA PINTEA ALEXANDRU AN

DA POP ADINEL IOAN AN

DA POP ALEXANDRINA ALINA AN

DA UNGUR IOSIF AN