PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2021

IANUARIE 2021

15.01.2021 – Proiect HCL 99-2021 Redeventa ECODES

………………- Proiect HCL 105-2021 Alegere presedinte de sedinta

………………- Proiect HCL 107-2021 Inspectie fiscala

18.01.2021 – Proiect HCL 95 -2021 Program de achizitii

……………..- Proiect HCL 97 -2021 Reprezentant AFIR

……………… – Proiect HCL 101-2021 Taxa de peisaj

………………- Proiect HCL 103-2021 Protocol

29.01.2021 – Proces verbal ședință ordinară CL Rus – Decembrie 2020

FEBRUARIE 2021

17.02.2021 – Proiect HCL 409-2021 Plan acțiuni L416

…………………Proiect HCL 410-2021 Nr asistenți personali

………………….Proiect HCL 520-2021 Deviz extindere apă și canal

APRILIE 2021

14.04.2021. – Proiect de HCL 840-2021 grup de lucru

…………………..Proiect de HCL 1027-2021 mandatare ECODES ajustare tarife

…………………..Proiect de HCL 1060-2021 indexare imozite si taxe

…………………..Proiect de HCL 1030-2021 prelungire concesiune

…………………..Proiect de HCL 1053-2021 închiriere

…………………..Proiect de HCL 1054-2021 burse

…………………..Proiect de HCL 1092-2021 buget

…………………..Proiect de HCL 1095-2021 executie bugetara 2020

…………………..Proiect de HCL 1100-2021 alegere presedinte sedinta

MAI 2021

18.05.2021 – Proiect de HCL 1385-2021 stema

……………….- Proiect de HCL 1388-2021 utilizare excedent

………………..- Proces verbal afișare Anunț

IUNIE 2021

24.06.2021 – Proiect de HCL 1773-2021 Organigramă și Stat de funcții

………………….Proiect de HCL 1779-2021 Comerț stradal

………………….Proiect de HCL 1839-2021 Finanțări nerambursabile

………………….Proiect de HCL 1844-2021 PAAR

…………………..Proiect de HCL 1776-2021 Delegare gestiune canalizare

AUGUST 2021

16.08.2021 – Proiect de HCL nr 2362-2021- Alegerea presedintelui de sedinta

…………………Proiect de HCL nr 2365-2021- Revocare HCL 24-2021

…………………Proiect de HCL nr 2370-2021- Organigrama si Statul de functii

25.08.2021 – Proiect HCL 2457-2021-Modificare Comisia Juridică

SEPTEMBRIE 2021

14.09.2021 – Proiect de HCL 2585-rectificare

………………….Proiect de HCL 2579- deviz străzi

………………….Proiect de HCL 2593-deviz primărie

OCTOMBRIE 2021

19.10.2021  – Proiect de HCL 2973-2021 Rectificare buget

………………….Proiect de HCL 2975-2021 Reprezentanți Școală

………………….Proiect de HCL 2978-2021 Transformare post

………………….Proiect de HCL 2981-2021 Modificare Program de achiziții

…………………..Proiect de HCL 2989-2021 Extindere apă și canal.

27.10.2021 – Proiect HCL nr 3092-2021 Reprezentant în Comisia de interviu

DECEMBRIE 2021

08.12.2021 – Proiect HCL 3442-2021 Rectificare

………………….Proiect HCL 3445-2021 Impozite și Taxe

………………….Proiect HCL 3445-2021 Rețea Școlară 2022-2023

………………….Proiect HCL 3448-2021 Alegerea președintelui de ședință

………………….Proiect HCL 3451-2021 Modif Org si Stat de Funcții

 

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu

Comentează