PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2022

IANUARIE 2022

Proiect HCL 152-2022 Program achiziții 2022

Proiect HCL 155-2022 Validare rectificare buget 2021

Proiect HCL 158-2022 Acoperire definitivă deficit 2021

Proiect HCL 161-2022 Nr asistenți personali 2022

Proiect HCL 164-2022 Plan acțiuni L 416- 2022

Proiect HCL 167-2022 Concesionare Cabinet medical med fam

Proiect HCL 216-2022 Redevență salubrizare 2021

FEBRUARIE 2022

Proiect HCL 417-2022- Execuție bugetară 2021

Proiect HCL 420-2022- Buget 2022

Proiect HCL 423-2022- modificare HCL 39-2021

Proiect HCL 426-2022- aderare ADI Țara Silvaniei

MARTIE 2022

Proiect de HCL nr 549-2022 – Burse școlare

Proiect de HCL nr 792-2022 – Rectificare

Proiect de HCL nr 794-2022 – Casare

Proiect de HCL nr 797-2022 – Dezmembrare

Proiect de HCL nr 800-2022 – Nomenclator stradal

Proiect de HCL nr 806-2022 – Organigramă și Stat de funcții

Proiect de HCL nr 809-2022 – Regulament cimitire

Anunț Legea 52-2003- Martie 2022

Proiect de HCL nr 812-2022 – Alegere președinte de ședință

Proiect de HCL nr 815-2022 – Acord de parteneriat

Proiect de HCL nr 820-2022 – Comisie evaluare secretar general

Raport asistenți personali – sem II – 2021

APRILIE 2022

Proiect HCL 1046-2022- Gaz

Proiect HCL 1054-2022- Domenii muncă în folosul comunității

Proiect HCL 1061-2022- Finanțare nerambursabilă

Proiect HCL 1082-2022- Consiliul Comunitar Consultativ

Proiect HCL 1156-2022 Indexare Impozite si taxe 2023

Proiect HCL 1159-2022 Strategia de Dezvoltare – Servicii Sociale

Proiect HCL 1162-2022- PAAR

MAI 2022

Proiect HCL 1415- 2022- Reabilitare Școală PNRR

Proiect HCL 1418- 2022- Virare credite

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu