PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2022

IANUARIE 2022

Proiect HCL 152-2022 Program achiziții 2022

Proiect HCL 155-2022 Validare rectificare buget 2021

Proiect HCL 158-2022 Acoperire definitivă deficit 2021

Proiect HCL 161-2022 Nr asistenți personali 2022

Proiect HCL 164-2022 Plan acțiuni L 416- 2022

Proiect HCL 167-2022 Concesionare Cabinet medical med fam

Proiect HCL 216-2022 Redevență salubrizare 2021

FEBRUARIE 2022

Proiect HCL 417-2022- Execuție bugetară 2021

Proiect HCL 420-2022- Buget 2022

Proiect HCL 423-2022- modificare HCL 39-2021

Proiect HCL 426-2022- aderare ADI Țara Silvaniei

MARTIE 2022

Proiect de HCL nr 549-2022 – Burse școlare

Proiect de HCL nr 792-2022 – Rectificare

Proiect de HCL nr 794-2022 – Casare

Proiect de HCL nr 797-2022 – Dezmembrare

Proiect de HCL nr 800-2022 – Nomenclator stradal

Proiect de HCL nr 806-2022 – Organigramă și Stat de funcții

Proiect de HCL nr 809-2022 – Regulament cimitire

Anunț Legea 52-2003- Martie 2022

Proiect de HCL nr 812-2022 – Alegere președinte de ședință

Proiect de HCL nr 815-2022 – Acord de parteneriat

Proiect de HCL nr 820-2022 – Comisie evaluare secretar general

Raport asistenți personali – sem II – 2021

APRILIE 2022

Proiect HCL 1046-2022- Gaz

Proiect HCL 1054-2022- Domenii muncă în folosul comunității

Proiect HCL 1061-2022- Finanțare nerambursabilă

Proiect HCL 1082-2022- Consiliul Comunitar Consultativ

Proiect HCL 1156-2022 Indexare Impozite si taxe 2023

Proiect HCL 1159-2022 Strategia de Dezvoltare – Servicii Sociale

Proiect HCL 1162-2022- PAAR

MAI 2022

Proiect HCL 1415- 2022- Reabilitare Școală PNRR

Proiect HCL 1418- 2022- Virare credite

Proiect de HCL 1538- Deviz Cămin Fântânele

Proiect de HCL 1542- Devize Dispensar

Proiect de HCL 1545- Alegere președinte de ședință CL

Proiect de HCL 1548- Deviz Șopron utilaje

IULIE 2022

Anunț Legea 52-2003-Proiecte de hotarare ce urmeaza dezbaterea si aprobarea-iulie 2022

Proiect HCL- 2067 Modificare Program achiziții 2022

Proiect HCL- 2070 Virare de credite

Proiect HCL- 2072 Rectificare buget

Proiect HCL- 2074 Deviz primărie

Proiect HCL- 2077 Deviz străzi

Proiect HCL- 2080 Exploatare lemn

SEPTEMBRIE 2022

Proiect HCL 2576- 2022 Statut

Proiect HCL 2579- 2022 Rectificare buget

Proiect HCL 2582- 2022 Dezmembrare

Proiect HCL 2585- 2022 Devize Amenajare centru civic

Proiect HCL 2588- 2022 Program de achiziții – modificare

Proiect HCL 2591- 2022 Concesiune

Proiect HCL 2594- 2022 Alegere președinte ședință

OCTOMBRIE 2022

Proiect de HCL 2958-2022 Rectificare

Proiect de HCL 2964-2022 Reprezentare CL în CA și Comisii Școală

 

DECEMBRIE 2022

Proiect de HCL 3753- 2022 – Aprobare Protocol de colaborare

Proiect de HCL 2805- 2022 ROF- Primăria Rus

Proiect de HCL 3808- 2022 -Impozite și Taxe 2023

Proiect de HCL 38011- 2022 -Alegere Președinte de Ședință

Proiect HCL 3656-2022- Rețea școlară 2023-2024

Proiect de HCL 3909-2022 Rectificare buget

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu

Comentează